Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 1500 ml/100 L su
Şeftali Dut kabuklubiti (Pseudolacaspis pentagona) 3000 ml/100 L su
Hıyar (sera) Kırmızı örümcek (Tetrancychus spp.)

800 ml/100 L su

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Hazırlanan ilaçlı mahlûl mutlaka basınçlı pülverizatör ile tatbik edilmelidir.

UYGULAMA ZAMANI:

Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 2. ve 3. dönem nimflerin görülmeye başlandığında ilaçlama yapılır. İhtiyaç duyulduğunda yaz ilaçlamaları yapılabilir.

Şeftali Dut Kabuklubiti: Çiçeklerin açılmasından 2-3 hafta önce uygulanmalıdır. Ancak gerekli hallerde tomurcukların açılmasından birkaç gün öncesine (pembe tomurcuk) kadar ilaçlama yapılabilir.

Hıyar(sera) Kırmızı Örümcek: Yapılan sayımlarda yaprak başına 3-5 adet canlı kırmızı örümcek isabet ederse mücadeleye karar verilir. Tek uygulama yeterlidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SMİLODON kükürt, kaptan ve folpet aktif maddeleri içeren ilaçlar ile karışmaz. Şayet söz konusu bitki koruma ürünleri bitkiye uygulanmış ise SMİLODON uygulaması için 20 gün beklemek gerekmektedir. SMİLODON tek başına kullanılmalıdır.