KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma

Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

40 ml/da
nimf, ergin

14 gün

Patlıcan(sera)

Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis)

40 ml/100 L su

(larva,ergin)

7 gün
Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

75 ml/100 L su

(nimf,ergin)

21 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcandığı hesaplanır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Pamukta Pamuk yaprakbitine karşı: Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlı mücadele yapılmalıdır.

Patlıcanda çiçek tripsine karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2'şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1'er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2'şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı; haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyince yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmasına gerek yoktur.