Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Meyve Şeftali Virgül Kabuklu Biti Nilotaspis halli 1200 ml / 100 L. su 0 gün
İki Kabarcıklı Koşnil Palaeolecanisum bituberculatum 1500 ml/100 L su 0 gün
Virgül Kabuklu Biti Lepidosaphes ulmi 1200 ml / 100 L. su 0 gün
Kahverengi Koşnil Parthenolecanium corni 1200 ml / 100 L. su 0 gün
Armut Kırmızı Kabuklu Biti Epidiaspis leperii 1000ml / 100L. su 0 gün

Erik Koşnili

Sphaerolecanium prunastri 1200 ml/ 100 l su 0 gün
Armut psillidi Cacopsylla pyri

1000 ml+300 ml/ 100 lt su Safa yazlık yağ +

Gold Malathion 20 EC

0 gün
*Bağ Unlu Bit Planococcus citri 1000 ml / 100 L. su 0 gün
Zeytin Yara Koşnili Pollinia pollini 1200 ml/100 L su 0 gün
Pamuklu Koşnil Philippia oleae 1250 ml/100 l su 0 gün
Kara Koşnil Saissetia oleae 1250 ml/100 l su Akdeniz bölgesinde kış ve yaz müc. 1500 ml/100l su Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaz ve kış müc.için 0 gün
Kara Koşnil Saissetia oleae 1500 ml/100l su (Ege B. de kış mücadelesi için) 1250 ml/100 l su (Ege B.de yaz mücadelesi için) 0 gün
Antep Fıstığı Antep Fıstığı Yeşil Psilidi Megagonascena viridis 1,500 ml/100l su 0 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre:

İnsanlara ve sıcakkanlı hayvanlara zehirsiz olduğu için bekleme süresine gerek yoktur.

KULLANMA ZAMANI:

Meyve ağaçlarında çiçek zamanı hariç her zaman ilaçlama yapılabilir. Şayet haşere çok yoğun ise narenciyede hasattan sonra bir daha ilaçlama yapılması tavsiye olunur. Zeytin ve diğer meyve ağaçlarında koşnil ve kırmızı örümceklerde mücadelede yazın haşerenin genç olduğu devrelerde ilaçlama yapılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırıldıktan sonra ilaçlama aletinin deposuna aktarılır. Kalan su miktarı ilaçlama aletinin karıştırılma aparatı çalıştırıldıktan sonra ilave edilerek hacme tamamlanır. Tatbikattan önce bitkiler sulanmalıdır. Tatbikat sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılmalıdır. Püskürtme esnasında ağaçların her tarafının bilhassa iç kısımlarının ve uç dallarının tamamen ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kükürtlü ilaçlarla karıştırılmamalıdır.