Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Domates (Sera) Beyazsinek (Bemisia tabaci) 100 ml/da ergin-larva (Damla sulama) 5 gün
Biber (Sera) Beyazsinek (Bemisia tabaci) 100 ml/da ergin-larva (Damla sulama) 5 gün
Hıyar (sera) Beyazsinek (Bemisia tabaci) 100 ml/da ergin-larva (Damla sulama) 3 gün

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ:

ARTİSTE 240 SC ilacının etkili maddesi ‘'Thiamethoxam'' zararlılara hem temas ve hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir ilaç olup, böceklerin sinir sistemi üzerinde tesirlidir. Bitki aksamı tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız. İlaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır

KULLANIM ŞEKLİ:

Domates(sera), Biber(sera) ve Hıyar(sera): İlaç damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İlaçlama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ilaç miktarı ilaçlama tankına konur ve damla sulama sistemi ile ilaçlama yapılır. İlaçlama bittikten sonra da borularda kalan ilacın temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10' u geçmemelidir.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ARTİSTE 240 SC, depo karışımı olarak kullanılacaksa, ARTİSTE 240 SC' den önce ‘'Suda erir ambalajlı‘ (WSB) ilaçlar aletin deposuna konur. Ambalajlar tamamen erir, ilaçlar çözülür. Sonra ARTİSTE 240 SC tanka ilave edilir. ARTİSTE 240 SC yaygın olarak kullanılan birçok ilaçla karışım halinde kullanılabilir. Ancak tüm ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.