Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 37.5 ml/da (2. ve 3. dönem larva) 21 gün
*Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 40 ml/100 L su (larva,yumurta) 7 gün
Elma Elma İç Kurdu (Cydia pomonella) 60 ml/100 L su larva 14 gün
Domates (sera) Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 50 ml/ da (larva) 1 gün
Biber (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da (larva) 1 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KULLANMA ŞEKLİ:

- Elma iç kurduna karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Döllere ait ilk ilaçlama zamanını sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Birinci döle karşı iki, ikinci döle karşı bir olmak üzere üç ilaçlama yapılır.

- Bağda Salkım Güvesi için ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, etkili sıcaklıklar toplamının birinci dölde 120 günderece, ikinci dölde 520 günderece, üçüncü dölde 1047 gündereceye ulaşması; fenolojik olarak birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde yumurta aranır ve yumurta açılımına göre ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir ilaçlama yapılır.

- Domateste (sera) pamuk yaprak kurduna karşı ilaçlama, yumurta paketlerinin bırakılması ve zararlının çıkışı takip edilerek yapılmalıdır. Uygulama henüz yumurta paketleri açılmadan bitkilerin iç kısımları dahil ilaçlanmalıdır.

- Biberde (sera) yeşilkurt mücadelesi için, serada 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuşsa derhal ilaçlamaya geçilir.

- İyi bir netice almak için tavsiye edilen dozda kullanılması şarttır.

- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.

- Ph' sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İlaçlama aletini yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki ilacı üzeri dereceli ölçekle ölçüp, ayrı bir kapta bulamaç hazırladıktan sonra ilaçlama aletinin karıştırıcısını çalıştırıp, ilacı ekleyiniz. Karıştırıcı çalışırken ilaçlama aletinin geri kalanını su ile doldurunuz.

İlaçlama esnasında ilacın devamlı karıştırılması veya karıştırıcının devamlı çalışması gereklidir.

İLACIN ÖZELLİKLERİ:

  • BYPASS 240 SC kelebek larvalarına karşı etkili bir ilaçtır.
  • Mide yolu ile haşerelere etki eder.
  • Solvent ihtiva etmez.
  • Kullanıldığı ürünlere emniyetlidir.
  • Polen taşıyıcılarına, predatör ve parazitoitlere karşı zararlı değildir.
  • Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.
  • Sudaki canlılara orta derecede zehirlidir. Her türlü su kaynağına, akarsu ve göllere bulaştırılmamalı, ilaçlı mahlül dökülmemelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar ile karışmaz. Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.