Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu

Pamuk

(Ege ve Akdeniz Bölgelerinde)

Yaprak Biti (Zenk) Aphis gossypii 10 ml/da Nimf, Ergin

Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre Pamukta 0 gündür.

KULLANMA ŞEKLİ :

PAMUK : İlaçlamalar,sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Ön ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur.Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Alkali özellikteki ilaçlar hariç, diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir.