KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı

Zararlı Organizma adı

Uygulama dozu ve dönemi

Son uygulama ile hasat arasındaki süre

Armut

Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

100 ml/100 l su

nimf-ergin

21 gün

Elma

Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

50 ml/100 l su

nimf-ergin

21 gün

Şeftali

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

75 ml/100 l su

nimf-ergin

21 gün

Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)

75 ml/100 l su

larva

Marul

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

Marul yaprakbiti

(Nasonovia ribisnigri)

75 ml/da

nimf-ergin

7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir.Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nifler görülmeye başladığı, sürgünlerin %15 ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, populasyonun 3/4'ünün kanatlı forma dönüşmesine değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır.İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır.Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Marul yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılacaksa bir ön karışım testi ve fitotoksite testi yapılmalıdır.