Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Karpuz Yaprak bitleri (Aphis spp.) 375 ml/da 7 gün
Kavun Yaprak bitleri (Aphis spp.) 375 ml/da 7 gün
Biber Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) 375 ml/da 7 gün
Domates Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 375 ml/da 7 gün
*Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 200 ml/100 L su 7 gün
Unlu biti** (Planococcus citri)
Lahana Lahana kelebeği (Pierris brassicae) 150 ml/100 L su 7 gün

Patlıcan

(Sera)

Tütün tripsi (Thrips tabaci) 250 ml/100 L su 7 gün
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)
Boş Ambar İlaçlaması Buğday biti (Sitophilus granarius) 425 ml/100 m2 7 gün
Kırma biti (Tribolium confusum) 425 ml/100 m2 7 gün
Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyve Zararlıları Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) 425 ml/100 m2 7 gün
Tütün güvesi (Ephestia elutella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella) 425 ml/100 m2 7 gün
İç fındık güvesi (Paralipsa gularis) 425 ml/100 m2 7 gün
Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.) 425 ml/100 m2 7 gün
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru meyve akarı (Carpoglypus lactis) 425 ml/100 m2 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** Zararlının doğal düşmanlarının görüldüğü alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir.

RUTGERS 22E organik fosforlu bir bileşim olup kavun, karpuz, biber, domates, bağ, lahana ve depolanan bitkilerde zarar yapan çeşitli haşerelere karşı tavsiye edilen geniş spektrumlu bir bitki koruma ürünüdür. RUTGERS 22E haşerelere mide, temas ve buharlaşma yolu ile etki eder. Bu nedenle RUTGERS 22E bağlarda ve diğer yenilen bitkilerde gayet emniyetli olarak kullanılır.

Emülsiyon konsantre bir bitki koruma ürünü olan RUTGERS 22E suyla kolayca karıştığından, her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. En iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Karpuz, kavun yaprakbitine ve domates şeftali yaprakbiti; Nisan ayından itibaren köşegenler doğrultusunda tarlaya girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düsen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlanır.

Patlıcan (sera) tütün tripsi, çiçek tripsi ve Biberde çiçek tripsi; küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2'şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1'er yaprak alınır ve binoküler altında trips ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2'şer çiçek beyaz bir kağıda silkelenerek düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadeleye başlanır.

Lahanada lahana kelebeği; kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra bitkiler kontrol edilir. %10 bulaşma varsa bitkileri her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesi; salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe sayısına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15ºC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Bağda unlubite karşı mücadele iki devrede yapılır: 1. devrede asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve Unlubit' in yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. 2. devrede unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

Boş ambar ilaçlaması: Ambarın tüm yüzeyi hesaplanır, ambara harcanacak su miktarı kalibrasyon yapılarak bulunur. Ambar için hazırlanan karışım ambarın tüm yüzeylerine yıkama şeklinde pülverize edilir. Su emmeyen yüzeyler için uygulama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

RUTGERS 22E kuvvetli alkali karakterdekiler hariç, bilinen birçok insektisit, fungisit ve akarisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.

RUTGERS 22E ile yapılacak karışımları uygulamadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım testi ve küçük bir alanda deneme yapması önerilir.