Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk Yeşil Kurt* Heliothis armigera 80 gr/da, larva 7 gün
Tütün (Fidelik döneminde) Yaprak biti Myzus Persicae

55 gr/da (nimf ve ergin)

21 gün

Trips Thrips tabaci
Soya Yeşil Kurt Heliothis armigera 80 gr/da, larva 14 gün

* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanılmaz.

LANTEN SP 90, suda eriyebilir toz formülasyonda, pamuk, tütün, soya çeşitli zararlılara karşı kullanılan bir insektisittir. LANTEN SP 90 ile, zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında tavsiye edilen dozlarda ilaçlama yapılmalıdır. LANTEN SP 90'ı sadece tarımsal üretim amacıyla aşağıda belirtilen ürünlerde kullanılan, ev bahçelerinde veya başka bir amaç için kullanmayınız.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını ¼ veya ½ 'ye kadar su ile doldurun. LANTEN SP 90 ‘ı ilaçlama tankına koyun, mekanik ve hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.

Pamuk bitkisi susuzluktan pörsümüş iken, LANTEN SP 90 ilaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için, pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda LANTEN SP 90 herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. LANTEN SP 90 pamuğun büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre, 7–15 günlük aralarla yapılan ilaçlama neticesi kızarıklık mahsulü azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri LANTEN SP 90 Yeşil Kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.

Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etkiyi sağlayamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

İlaçlama Aletlerinin Temizlenmesi: İlaçlamadan hemen sonra gerekli koruyucu önlemleri alarak ilaçlama aletinin pompası, hortum ve boruları, meme ve süzgeçlerde dâhil olmak üzere tüm parçalarını temiz su ile yıkayınız. Atık suyu akarsu ve göllere bulaştırtmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: LANTEN SP 90 yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaplı bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önce LANTEN SP 90 ilaçlama tankına konulmalıdır.