Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
Meyve Ağaçları Şeftali Virgül Kabuklu Biti Nilotaspis halli 1500 ml/100 L su
Dut Kabuklu Biti Diaspis pentagona 1000 ml/100 L su
Armut Kırmızı Kabuklu Biti Epidiaspis leperii 1000 ml/100 l.su
Erik Koşnili Sphaerolecanium prunastri 1000 ml/100 Lsu
Virgül Kabuklu biti Lepidosaphes ulmi 1500 ml/100 L su
*Bağ Unlu Bit Planococcus citri 1000 ml/100 L su
Zeytin Pamuklu Koşnil Philippia oleae 1500 ml/100 L su
Kara Koşnil Saissetia olea 1500 ml/100 L su
Zeytin Kabuklu Biti Parlatoria oleae 1500 ml/100 L su
Yara Koşnil Pollinia pollini 1500 ml/100 L su

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır. Basınçlı pülverizatörlerle tatbik edilmelidir.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kükürt ve Captan' lı ilaçlar ile karışmaz. Bunun dışındaki ilaçlar ile karışım konusunda uygulayıcıya kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir.