Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Hububat Süne Eurygaster spp. 50 ml/da,1-3 yaş,4-5 yaş nimf ve yeni nesil ergin 14 gün
Hububat Hortumlu Böceği Pachytychius hordei 30 ml/da, larva 14 gün
Patates Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata 50 ml/da, ergin nimf 14 gün
Antep Fıstığı Fıstık Yaprak Psyllası Agonoscena targionii 20 ml/100L. su, ergin, nimf 14 gün
Mısır Mısır Koçan Kurdu Sesamia spp. 75 ml/da,larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama) 14 gün
Mısır Kurdu Ostrinia nubilalis 75 ml/da,larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama) 14 gün
Zeytin Zeytin Kara Koşnili Saissetia oleae 50 ml/100 L. su,larva ergin 14 gün
Zeytin Sineği Dacus oleae 30 ml/100 L. su, larva 14 gün
Zeytin Güvesi Prays oleae 25 ml/100 L. su, larva 14 gün
Domates Yaprak Biti Myzus persicae 50 ml/100 L. su, nimf, ergin 14 gün
Elma Yaprak Biti Aphis pomi 30 ml/100 L. su, nimf, ergin 14 gün

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Propineb, thiram, triflumuron ile karıştırılabilir. Tebuconazole ve bordo bulamacı ile karıştırılamaz. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.