Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre

Mısır

Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 12.5 g/da 3 gün
*Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 12.5 g/100 L su Larva 10 gün (sofralık ve şaraplık üzüm)
Biber (sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 17 g/100 L su (Larva) 3 gün
Domates (sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 17 g/100 L su (Larva) 3 gün
Hıyar (sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 17 g/100 L su (Larva) 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

GENEL BİLGİLER:

  • STARİN WG, Suda dağılabilir granül formülasyonunda mısırda, bağda, domateste, biberde ve hıyarda zararlılarla mücadelede kullanılan mide ve değme etkili bir insektisittir. Zararlı larvaların her döneminde etkili olduğu gibi bazı türlerin yumurtalarına da etkilidir.
  • STARİN WG, böceklerde sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra zararlıların beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır. 24 ila 60 saat içinde de zararlılar ölür.
  • STARİN WG, ilaçlamadan sonra bitki üzerinde ilaç kurumasından sonra yağan yağışlardan etkilenmez. İlaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç küçük bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak ilaçlama aletine aktarılır ve ilaçlama aletinin deposu su ile tamamlanır. İlaçlama boyunca aletin karıştırıcısını çalıştırmaya devam ediniz. Diğer ilaçlarla tank karışımı yapılacaksa aletin deposuna önce STARİN WG konulmalı daha sonra diğer ilaç eklenmelidir. Gereğinden fazla ilacı ilaçlama için hazırlamayınız.

İlaçlamaya başlamadan önce bir dekar alanı ilaçlamak için gerekli olan su miktarını tespit etmek için bir kalibrasyon yapılmalı, daha sonra yukarıda anlatıldığı gibi, ilaçlanacak alan için tespit edilmiş gerekli miktardaki su, gerekli miktarda ilaç ile karıştırılmalı ve bitkilerin her tarafı ıslatılacak şekilde ilaçlama gerçekleştirilmelidir. Kalibrasyona ve ilaçlamaya başlamadan önce kullanılacak ilaçlama aletinin her türlü ayarının yapıldığından emin olunuz.

KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ:

Mısırda Çizgili Yaprak Kurdu: Yapılan tarla kontrolünde bir bitkiye ortalama 2 larva düşüyorsa hemen ilaçlama yapılır. Sezon içinde aynı yerde 3'ten fazla STARİN WG uygulaması yapmayınız.

Bağda Salkım Güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlama zamanları tahmin ve uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gd (gün derece), alaca karanlık sıcaklıkları üstüste 2 gün 15 ºC nin üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd ' ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir ilaçlama yapılır.

Domateste, Biberde ve Hıyarda Pamuk Yaprak Kurdu: En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Sebze alanlarının köşegenleri yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. İlaçlama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. STARİN WG zararlının larvalarına etkilidir. Sezon içinde aynı yerde 4'ten fazla STARİN WG uygulaması yapmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bilinen pek çok fungisit ve insektisitlerle karışabilir