Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Meyve Elma Yeşil Yaprak Biti (Aphis pomi) 30 gr/100 L. su Ergin-yumurta dönemi

21 gün

Elma Gri Yaprak Biti (Dysaphis plantaginea) 50 gr/100 L. su Ergin-yumurta dönemi
Kırmızı Galyayaprakbitleri (Dysaphis spp.) 50 gr/100 L. su Ergin-yumurta dönemi
Erik Unlu Yaprak Biti (Hyalopterus pruni) 50 gr/100 L. su Ergin-yumurta dönem
Şeftali Yaprak Biti (Myzus persicae) 50 gr/100 L. su Ergin dönemi
Şeftali Gövde Kanlı Biti (Pterochloroides persicae) 50 gr/100 L. su Ergin dönemi
Şerbetçiotu Yaprak Bitleri (Phorodon humuli) 50 gr/100 L. su Ergin dönemi 7 gün
Süs Bitkileri Gül Yaprak Bitleri (Aphididae) 50 gr/100 L. su Ergin dönemi --
Yağ Gülü Yaprak Biti (Macrosiphum rosae) 50 gr/100 L. su Ergin dönemi --

Sebze

Yaprak Bitleri (Aphididae) 50 gr/100 L. su Ergin dönemi

7 gün

Yaprak Pireleri (Cicadellidae) 50 gr/100 L. su Ergin dönemi
Thripsler (Thripidae) 50 gr/100 L. su Ergin dönemi
Pamuk *Pamuk Yaprak biti (Aphis gossypii) 25 gr/da Ergin dönemi 7 gün
Şekerpancarı Yaprak Bitleri (Aphididae) 50 gr/da Ergin dönemi 7 gün

* Pamuk Yaprak Bitine karşı yalnızca Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırıcısı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

Kalibrasyon: Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

KULLANMA ŞEKLİ: Uygulamalar, yaprak bitleri ilk görüldüğünde başlatılmalıdır ve uygun aralıklarla devam etmelidir. Bitkinin ilaç ile tamamen kaplanması sağlanmalıdır.

Bitki tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: PİRİCARB 50 WG birçok insektisit, akarisit ve fungisitle karışabilir. Ancak büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.