Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre

Armut

Armut Psillidi Cacopysilla pyri 25 ml+ 50 ml yayıcı yapıştırıcı / 100 L. su 14 gün
Elma *Elma İç Kurdu Cydia pomonella 20 ml /100 L. su 14 gün

Armut Yaprak Galeri Güvesi

Leucoptera scitella 20 ml / 100L. su 14 gün
Elma Ağ Kurdu Yponemeuta malinellus 20 ml / 100 L su 14 gün

Pamuk

Yaprak Kurdu Spodoptera littoralis 30 ml/da 14 gün

*Elma İç Kurduna karşı mücadele yapılan bahçelerde ayrıca Galeri Güvesine karşı ilaçlama yapmaya gerek yoktur.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konulur. Sonra karıştırma düzeni çalıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur. İlaçlama rüzgârsız, sakin havalarda yapılmalıdır.

KULLANMA DÖNEMİ:

Elma İç Kurdu Mücadelesinde: İlaçlamaya başlamak için her dölde cinsel çekici tuzaklardaki kontrol ve sayımlar dikkate alınır. Kelebek uçuşları, zararlının biyolojisi, ağaçların fenolojik durumu ve yayımcı kuruluşlardan alınan bilgilerin ışığı altında ilaçlamalara geçilir. Elma Ağ Kurdu Mücadelesinde: Elma ağ kurdu larvaları yaprak epidermisini terk edip, ilk ağlarını örmeye başladıkları zaman tek ilaçlama yapılır Elma Yaprak Galeri Güvesi Mücadelesinde: Farekulağı dönemi ve çiçek taç yapraklarının çoğunluğunun döküldüğü dönemde başlanır. 2. ve 3. ilaçlamaya popülasyon yoğunluğuna göre devam edilir.

Armut Psillidi Mücadelesinde: Nisan ayı başından itibaren yapılmaya başlanan kontrollerde, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp 2 ve 3 yaşlı nimfler görülmeye başladığı zaman yapılan tek ilaçlama yeterlidir.

Pamuk Yaprak Kurdu Mücadelesinde: Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (ocak) görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir. İlaçlama larvalar yumurtadan yeni çıktığında yani ocak henüz dağılmadan yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Genel olarak aynı formülasyon şeklindeki diğer tarım ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.