Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre

*Bağ

Salkım güvesi (Lobesia botrana) 10 ml/100 L su 7 gün

Biber (sera)

Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis) 20 ml/da 3 gün
Domates (sera) Pamuk yaprakkurdu (Prodenya) (Spodoptera littoralis) 30 ml/100 L su 3 gün
Hıyar (sera) Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza spp.) 25 ml FIESTA*+ 125 ml Yazlık Yağ*/ 100 L su tank karışımı yapılır. 3 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 10 ml/da 3 gün
Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 25 ml/da

28 gün

Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 12,5 ml/da
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 25 ml/da
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 10 ml FIESTA*+ 125 ml Yazlık Yağ*/ 100 L su tank karışımı yapılır. 14 gün
Domates (sera)

Domates güvesi

Tuta absoluta 25 ml/100 l su 3 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 15 ml/da 14 gün
*Bağ

Bağ thripsleri

Rubiothrips vitis,Thrips tabaci, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae

20 ml/100 l su 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

DİKKAT: Yazlık Yağ* sadece serada hıyar bitkisinde zarar yapan Yaprak Galeri Sinekleri'ne ve Antepfıstığı Psillidi'ne karşı FİESTA* ilacı ile tank karışımı yapılarak birlikte kullanılır.

KULLANMA ŞEKLİ:

  • İyi bir netice almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.
  • Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
  • pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.
  • İlaçlama aletini yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki ilacı üzeri dereceli ölçekle ölçüp, ayrı bir kapta bulamaç hazırlandıktan sonra ilaçlama aletinin karıştırıcısını çalıştırıp, ilacı ekleyiniz. Karıştırıcı çalışırken ilaçlama aletinin geri kalanını su ile doldurunuz.
  • İlaçlama esnasında ilacın devamlı karıştırılması veya karıştırıcısının devamlı çalıştırılması gereklidir.
  • İlaç mide ve temas etkili olduğundan bitkinin tüm yüzeyleri kaplanmalıdır.
  • Biberde(sera) Çiçek thripsinde, bir dekarda küçük yapraklı bitkiler için tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2'şer yaprak; büyük yapraklı bitkiler için ise 25 bitkiden 1'er yaprak alınarak binoküler altında thrips ergin ve larvaları sayılır.Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2'şer çiçek,bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen thrips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen thrips sayısı (ergin+ larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20' ye ulaşmış ise mücadele yapılır.
  • Domates(sera) Pamuk yaprakkurdunda, ilaçlama 100 bitkide 1–2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4–5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan ilaçlama yapılmış olmalıdır.
  • Hıyarda(sera) Yaprak galeri sineklerinde, erginlerin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak asılır. Erginler tuzakta görüldüğü zaman örnekleme yapılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır.Sayımda küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 larva tespit edilirse ilaçlamaya karar verilir.
  • Patateste Patates böceğinde, örnekleme için, tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir.

Birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de , böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, ilaçlama gerekmeyebilir.

  • Domateste(sera) Domates güvesinde, tuzaklarda ilk erginler görüldükten sonra üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerde yumurta ve larva aranmalıdır. 100 bitkiden 3'ünün larva ve yumurta ile bulaşık olduğu belirlenirse ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilerek gerekiyorsa ilaçlama yenilenmelidir.
  • Fındıkta Fındık kurdunda, ilaçlama bahçedeki hakim çeşitlerde meyvelerin çoğu mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4 mm) yapılmalıdır.
  • Bağda Bağ thripsinde, ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yaprakçıklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 thrips ergin veya larvası/yaprakçık olarak saptandığında ilaçlama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümünün ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. Bir ilaçlama yeterlidir.

İLACIN ÖZELLİKLERİ:

 • Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşı etkili geniş spektrumlu bir ilaçtır.
 • Toprak kökenli Aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa'dan doğal yollarla (fermantasyon-mayalanma yolu ile) elde edilmiştir.
 • Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sistemine etki eder. İlaç haşerenin beslenmesini hemen durdurur. Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür.
 • Sıcakkanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olması en önemli özelliklerinden biridir.
 • Doğal yollarla elde edildiği ve düşük dozlarda kullanıldığı için doğayı kirletmez.
 • Yeni ve diğer ilaçlardan farklı bir etki mekanizmasına sahip olduğundan çapraz (kros-rezistans) riski yoktur.
 • Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bugüne kadar gerçekleşmiş denemelerin hiç birinde fitotoksisite belirtisine rastlanmamıştır.
 • Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

  • Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar ile karışmaz.
  • Diğer ilaçlar ile karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.