Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
Şeker Pancarı Tel Kurtları Agriotes spp

1500 ml/ 100 kg tohum

Kırkayaklar Diplopoda
Yaykuyruklular Collembola
Toprak Pire Böcekleri Chaetocnema spp.
Mısır Tel Kurtları Agriotes spp. 600 ml/100 kg tohum
Patates Tel Kurtları Agriotes spp. 35 ml/100 kg tohum, larva
Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata 12,5 ml / 100 kg tohum, ergin-larva

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI:

Şeker Pancarı: Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma olanaklarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.

Mısır: 100 kg tohum için önerilen ilaç 1 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

Patates: Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır.100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içerisindeki 1–1,5 litre suya ilave edilip iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır.Hazırlanan karışım patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir.Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır.İlaçlamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır.İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılacağı gibi, tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Protect Forte 80 WP ve Tagiant ile karıştırılabilir.