Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littorallis) 40 ml/da 42 gün
Yeşil Kurt (Heliothis armigera) 100 ml/da 42 gün
Soya Yaprak Kurdu (Spodoptera littorallis) 30 ml/da 42 gün
Domates (sera) Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 60 ml/da 7 gün
Domates (tarla) Yeşil Kurt (Heliothis armigera) 60 ml/da 7 gün
Mısır Çizgili yaprak Kurdu (Spodoptera exiqua Hb) 20 ml/da 49 gün
Patates* Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) 25 ml/da 14 gün
Armut Armut Psillidi (Cacopsylla pyri L.) 75 ml / 100 l su 14 gün
Elma Elma İç Kurdu (Cydia pomonella) 60 ml / 100 l Su 21 gün
**Armut Yaprak Galeri Güvesi (Leucoptera scitella Zell) 60 ml / 100 l su 21 gün

* Patates böceğinin yalnız larvalarına karşı kullanılır.

**Elma İç Kurdu'na karşı, RİTMİG 10 EC ile ilaçlama yapılan bahçelerde, Galeri Güvesi'ne karşı ayrıca uygulamaya gerek yoktur.

UYGULAMA ŞEKLİ: İlaçlama tankı yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir ve depoya ilave edilir. Kalan su miktarı karıştırma aparatı çalıştırılarak depoya ilave edilir. RİTMİG 10 EC tavsiye edilen doz ve şekilde zararlı görülür görülmez uygulanmalıdır. Yeterli miktarda su kullanarak homojen kaplama sağlanmalıdır. RİTMİG 10 EC kitin sentezini inhibe ederek, kütikül oluşumuna engel olur. Kuvvetli bir mide zehiridir ve göreceli kontak etkiye sahiptir. Yaprakla beslenen Lepidopter larvalarına karşı oldukça etkilidir. RİTMİG 10 EC organik fosforlu, karbamat ve sentetik piretroitlere direnç gösteren zararlılara karşı etkili bir insektisittir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın (en az 100 m2) ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: RİTMİG 10 EC, bilinen ve tavsiye edilen bir çok fungisit ve insektisitle karışabilse de, diğer ilaçlarla uyumu, bu ürünlerin formülasyonu ve kullanılan suyun doğası nedeni ile etkileşebileceğinden uygulama öncesi mutlaka fiziksel uyumluluk testi yapılmalı ve ufak parselde ön uygulamadan sonra kullanılmalıdır