Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Elma İç kurdu Cydia pomonella 30 ml/100 L.su

14 gün

Yaprak Biti Aphis pomi 10 ml/100 L.su
Şeftali Yaprak Biti Myzus persicae 10 ml/100 L.su 14 gün
Antep Fıstığı Yaprak psillası Agonoscena targienii 20 ml/100 L.su 14 gün
Kiraz Yaprak büken Archips rosana 30 ml/100 L.su 14 gün
Pamuk Yaprak piresi Empoasca spp. 20 ml/da 14 gün
Domates (Tarla) Şeftali yaprak biti Myzus persicae 20 ml/da 14 gün

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ: Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. MASRİK 2 F kontak ve mide etkilidir. Bitkilerin her tarafının özellikle yaprak alt yüzeylerinin iyice ıslatılması gerekir. Meyve ağaçlarında yüksek basınçlı pülverizatör ve bol su ile yapılacak iyi bir ilaçlama ilacın etkisini artırır. Diğer bitkilerde ise en iyi sonuçlar basınçlı pülverizatör veya atomizer kullanılarak bitkinin her tarafı ıslatılmak suretiyle elde edilir. Bunun içinde ince meme kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK:

Alkali ilaçlar hariç MASRİK 2 F bilinen birçok ilaçla karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir.