Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk *Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 350 ml / da (larva) 7 gün

Tütün

(Fidelik ve tarla döneminde)

Şeftali yaprakbiti Myzus persicae

200 ml/da

(nifm ve ergin)

21 gün
Tütün tripsi Thrips tabaci

200 ml/da

(nifm ve ergin)

21 gün
Yeşil Kurt Helicoverpa armigera

200 ml/da

(larva)

21 gün

* Akdeniz Bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Tütünde şeftali yaprakbitine karşı bir yaprakta ortalama 25 adet nifm+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Tütünde tütün tripsine karşı yaprak başına ortalama 5 tütün tripsi görüldüğünde uygulama yapılır.

Tütünde yeşilkurta karşı kontrol edilen 100 bitkide 20 larva görüldüğünde uygulamaya başlanır.

— Pamuk bitkisi susuzluktan pörsümüş iken, LANTEN 20 SL uygulamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için, pamuk bitkisi pörsümüş iken uygulama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda LANTEN 20 SL herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. LANTEN 20 SL pamuğun bütün evrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre,7–15 günlük aralarla yapılan uygulama neticesinde kızarıklık mahsulü azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri LANTEN 20 SL Yeşilkurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.

— Bir sezonda aynı yerde LANTEN 20 SL ile 2' den fazla uygulama yapmayınız

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.