Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu VE DÖNEMİ

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Meyve

Yaprak Galeri Güveleri

(Stigmella sp., Phyllonorycter sp.)

Testereli Arılar (Hoplocampa sp.)

Tomurcuk Tırtılları

( S. Ocellana, H. Nubiferana)

30 ml./100 L. su

30 ml./100 L. su

30 ml./100 L. su

3 gün

Elma

Elma İç Kurdu

(Cydia pomonella)

Elma Ağ Kurdu

(Hyponomeuta malinellus)

15ml./100 L. su

5 ml./100 L. su

3 gün

Armut

ArmutYaprak Piresi

(Caccopsilla pyri)

50 ml./100 L. su

3 gün

Kiraz

Kiraz sineği
(Rhagoletis cerasi)

25 ml/100 lt su, Ergin

3 gün

*Bağ

Dürmece (Sparganotis pilleriana)

**Salkım Güvesi (Lobesia botrana)

50 ml./100 L. su

30 ml./100 L. su

3 gün

A.Fıstığı

Yaprak Psillası

(Agonoscena targionii)

30 ml./100 L. su

3 gün

Sebze

Beyaz Sinek (Bemisia tabaci)

Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

Bozkurt (Agrotis sp.)

Pis Kokulu Yeşil Böcek (Nezara sp.)

Tohum Böceği (Bruchus sp.)

Yaprak Bitleri (Aphis sp.)

Yaprak Pireleri (Empoasca sp.)

Thripsler (Thrips sp.)

100 ml/da

50 ml/da

50 ml/da

50 ml/da

40 ml/da

50 ml/da

50 ml/da

50 ml/da

3 gün

Patates

Patates Böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

30 ml/da

3 gün

Mercimek

Nohut

Mercimek Hortumlu Böceği

(Sitona sp.)

Yeşil Kurt (Heliothis viriplaca)

50 ml/da

20 ml/da

3 gün

Mercimek

Apion (Apion arrogans)

50 ml/da

3 gün

Mısır

Koçan Kurdu (Sesamia sp.)

50 ml/da

15 gün ara ile 3 ilaçlama

3 gün

Hububat

Süne (Eurygaster sp.)

Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei)

Ekin Kambur Böceği

(Zabrus tenebrioides)

30 ml/da 1-3 dönem nimf

50 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin

30 ml/da

20 ml/da

(satıh ilaçlaması)

3 gün

Şeker Pancarı

Pancar Piresi ( Chaetocnema sp.)

Bozkurt (Agrotis sp.)

Kalkan Böceği ( Cassida sp.)

25 ml/da

25 ml/da

25 ml/da

3 gün

Zeytin

Zeytin Sineği (Daucus olea)

Zeytin Güvesi (Prays olea)

Zeytin Kara Koşnili (Saissetia olea)

25 ml/100 L su

30 ml/100 L su

25 ml/100 L su

3 gün

Ayçiçeği

Çayır Tırtlılı (Loxostege sticticalis)

Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

25 ml/100 L su

75 ml/100 L su

3 gün

Fındık

Kır Tırtılı (Lymantria dispar)

30 ml/100 L su

3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

ETKİ SÜRESİ 20 – 30 GÜNDÜR.

KULLANMA ŞEKLİ:

Kiraz Sineği için; Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilaçlama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Normal şartlarda insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.