Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Elma Elma İç Kurdu Cydia pomonella 40 g/100 l su yumurta, larva 14 gün
Armut Armut psillası Pysilla spp 40 g + 300 ml bitkisel yağ/ 100 l su yumurta, nimf 14 gün
Fındık Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea 20 g. / 100 L. su Larva 14 gün
Antep Fıstığı Fıstık göz kurdu Thaumatopoea soliteria 20 g/100 l su larva 14 gün
Orman Çam Kese Tırtılı T. pityocampa

*16 g/100 su veya ** 20 - 30 g/dekar

14 gün
Zeytin Zeytin Güvesi Prays oleae 40 g/100 l su larva “çiçek dölü”(Marmara bölgesi) 14 gün

* Yüksek hacim ilaçlamasında

** Düşük hacim veya ULV ilaçlamasında (yeterli miktarda su ile)

KULLANIM ŞEKLİ: SAFAMYLİN 25 WP bir mide zehiridir, etkisi zararlı kütikülünde kitin oluşmasına engel olmak, böylelikle gömlek değiştirme işlemini durdurmak esasına dayanır. Pek çok zararlının yumurta kabuğunun içine işleyerek yumurtadan çıkmasını engeller. Yumurta öldürücü (ovisit) olarak kullanıldığında etkisi hızlıdır. Bununla birlikte, etki şeklinin özelliği nedeniyle larva öldürücü etkisi biraz gecikebilir. Bu etki açık olarak ilaçlamalardan sonra larvaların ilk gömlek değiştirmeleri sırasında görülür.

Bu nedenle, özellikle

Elma iç kurdu mücadelesinde; Elma iç kurduna karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvalar meyve içine girmeden önce öldürmektedir. Döllere ait ilk ilaçlama zamanlarını sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışının belirlenmesi çok önemlidir.

Armut psillası için; Nisan ayı başından itibaren yapılmaya başlanan kontrollerde kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp 2 ve 3 yaşlı nimfler görülmeye başladığı zaman yapılan tek bir ilaçlama yeterlidir.

İLACIN HAZIRLANMASI:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

Armut psillası mücadelesinde ise önce önerilen miktarda ilaç tartılır ve ayrı bir kapta yine tavsiye edilen miktarda bitkisel yağ ile iyice karıştırılır. Sonra bu karışıma biraz suda katılır, karıştırmaya devam edilir. Sonra bu karışım daha önce yarısına kadar su doldurulmuş aletin deposuna boşaltılır. Aletin karıştırıcı tertibatı devamlı çalışır durumda ve depoya gerekli su konularak ilaç uygulamaya hazır hale getirilir.

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Genel olarak aynı formülasyon şeklindeki diğer tarım ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir.