Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Patlıcan (Sera) Tütün beyazsinek Bemisia tabaci 60 g / 100 l su (larva,ergin) 5 gün
Karpuz Pamuk yaprakbiti Aphis gossypii 25 g / da (nimf, ergin) 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakbiti Aphis gossypii 30 g / da (nimf, ergin) 35 gün
Domates (Tarla) Şeftali yaprakbiti Myzus persicae 30 g / da (nimf, ergin) 3 gün
Şeftali Şeftali yaprakbiti Myzus persicae 20 g / 100 l su (nimf, ergin) 21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

Domateste şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirlenmesinden, populasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Karpuzda pamuk yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

ENTEGRE MÜCADELE VE ANTİ-RESİSTANS STRATEJİ: Sezon başında tespit edilen bir uygulama planına göre uygulanır. Mahalli ekonomik zararlı eşiklerine dikkat edilmelidir. Değişik etki mekanizmalı bitki koruma ürünleri değişim halinde kullanılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: PLEZİN 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 9B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PLEZİN 50 WG' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 9B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.