Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre

Domates

(sera)

Tütün beyazsineği

(Bemicia tabaci) 100 ml/da Nimf, Ergin (damlama sulama ile)

7 gün

Patlıcan

(sera)

Tütün beyazsineği (Bemicia tabaci) 100 ml/da Nimf, Ergin (damlama sulama ile)

7 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Gerekli miktar ilaç, yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KÖK BOĞAZI İLAÇLAMASI: Domateste Tel Kurtlarına Karşı; dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100–150 ml mahlûl hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı belirlenir. 100 ml ilaç bir kaba konur ve üzerine belirlenen su miktarı konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100–150 ml gelecek şekilde verilir.

DAMLA SULAMA İLAÇLAMASI: Önce damlama sulama sistemi 5–6 dakika çalıştırılarak bitkilerin kök bölgeleri ıslatılır. Gerekli miktardaki ilaç (100 ml/da) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5–6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlûlün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır.

Budama yapılmış patlıcanda ilaçlama öncesi damla sulama ile etkili kök derinliğinin (15–20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadar daha devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.