Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Biber (Sera) Pamuk Yaprak Kurdu Spodoptera littoralis 30 g / da, Larva 7 gün
Domates (sera) Yeşil kurt Heliothis armigera 30 g / 100 L.su, Larva 7 gün
*Bağ Bağda salkım güvesi Lobesia botrana 25 g / 100 L.su, Larva 7 gün
Pamuk Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 40 g/da, Larva 21 gün
Patlıcan(sera) Pamuk Yaprak Kurdu Spodoptera littoralis 30 g/100 L su, Larva 7 gün
Hıyar (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g/100 L su Larva 7 gün
Elma Elma İç Kurdu Cydia pomonella 40 g/100 l su Larva 7 gün

Karanfil

(Kesme Karanfil)
Pamuk yaprakkurdu Spodoptera littoralis 30 g/100 l su, Larva -

Yeşilkurt

Helicoverpa armigera 30 g/100 l su, Larva

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ: Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup, sinir uyarılarını bloke eder. Böylece larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum larva ölümleri dört gün içinde gerçekleşir. HYPNOSE 05 SG, güçlü bir mide zehiridir ve kontak etkiye sahiptir. Organik fosforlu sentetik pretroidler ve IGR'lara dayanıklılık kazanmış zararlılara da etkilidir

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama aletinin memeleri kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Biber (sera), Patlıcan (sera) ve Hıyar (sera) Pamuk Yaprakkurdu: İlaçlama, 100 bitkide 1–2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4–5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan ilaçlama yapılmış olmalıdır.

Domates(Sera) Yeşilkurt: İlaçlama, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde hemen mücadeleye başlanmalıdır.

Bağda Salkım Güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 °C ' yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd (gün derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd ' ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır. Her döle bir ilaçlama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Pamukta Yeşilkurt: Pamuğun taraklanma devresinde yumurta populasyonunun artmaya başladığı dönemde örneklemeye başlanır. Örnekleme için 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilir ve yaklaşık olarak birbirine eşit üç bölüme ayrılır. Her bölümde rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda ilaçlı mücadeleye karar verilir.

Ancak, temel gelişme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, zararlının birinci dölüne karşı yapılacak ilaçlamalarda, bitkinin yeni taraklar oluşturarak kendisini yenileme özelliği ve doğal düşman durumu göz önüne alınarak, ilaçlamaya karar verilmelidir. Bırakılan yumurta sayısı arttığı sürece ilaçlama yapılmamalıdır. Ancak bu süre Yeşilkurt larvalarının çok fazla büyümesine olanak verecek kadar uzun olmamalıdır. İlaçlı mücadelede en iyi etkiyi elde etmek için her dölde yumurtadan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönem iyi belirlenmelidir. Larvalar gündüzleri genellikle tarak, çiçek ve koza içinde beslendiği için ilaçlama sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapılmalıdır.

Karanfilde Pamuk Yaprak Kurdu: Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. İlaçlamadan iyi bir sonuç alabilmek için, ilaçlama 1-3. Dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleri dönemdeki larvalara karşı yapılan ilaçlamalardan yeterli sonuç alınamaz.

Karanfilde Yeşilkurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye başlanır.

Elma İçkurdu: Birinci dölün ilk ilaçlaması yumurtaları açılmaya başlayınca yapılır. Birinci döle karşı ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama ve ikinci döle karşı bir ilaçlama yapılır. Buna göre birinci döle karşı 2, ikinci döle karşı 1 olmak üzere toplam 3 uygulama yapılır.

İlaçlama İle İlgili Bilgiler, İlaçlama Tekniği ve Ekipman:

Uygulamalarda traktör, sırt pülverizatörleri, motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiyelere uygun kullanıldığında tavsiye edildiği bitkiler tarafından iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: HYPNOSE 05 SG, birçok standart insektisit ve fungisit ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışabilirlik testlerinin yapılması gerekir.