Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu

Son İlaçlama ile

Hasat Arasındaki Süre
Pamuk

Tütün beyazsineği

Bemisia tabaci

100 ml/da

Larva - pupa

-
Turunçgiller

Sarı kabuklu bit

(Aonidiella citrina)

65 ml/100 L. su

Nimf

56 gün
Kırmızı kabuklu bit (Aonidiella auranthii)

65 ml/100 L. su

Nimf
56 gün

Turunçgil beyazsineği

(Dialauroes citri) 35 ml/100 L. su 56 gün

Domates

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

100 ml/da

larva+pupa
7 gün

Turunçgillerde faydalılara zararsız olduğu tespit edilmiştir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta tütün beyazsineği: Larva ve pupalarına etkili olduğundan yaprak başına ortalama 8-10 larva bulunduğunda uygulamaya başlanır. Birinci uygulamadan 10-14 gün sonra ikinci uygulama yapılır. Bundan 20 gün sonra popülasyon kontrol edilerek gerekirse üçüncü uygulama da yapılabilir.

Turunçgillerde sarı ve kırmızı kabuklu bit: Turunçgillerde yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı A. citrina için 20'den fazla veya 100 yaprağa düşen A. auranthii 50'den fazla ise bu bahçelerde uygulama gereklidir. Uygulama gereken bahçelerde bu zararlılara karşı kışın (hasattan hemen sonra başlanıp Şubat sonuna kadar olan dönemde) ve yazın ilk hareketli nimf görüldükleri iki hafta sonra olmak üzere iki ayrı zamanda uygulama yapılabilir. Popülasyonun durumuna göre uygulamalara kontrol olarak devam edilir. Uygulamalardan en iyi sonucu alabilmek için uygulamalara ağaçların iç taraflarından başlanılmalı, daha sonra ağacın tacının çevresi dolaşılarak ağaç alttan üste iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgillerde beyaz sinek: Turunçgillerde beyaz sinek mücadelesi için yapılan kontrollerde yaprak başına en az üç adet canlı birey (yumurta, nimf) görüldüğünde mücadeleye başlanır. Doğada ilk kez 3. dönem nimfler görüldüğünde 1. uygulama yapılır. Bu dönem Haziran ayının ilk yarısına denk gelmektedir. Daha sonraki 2. döle karşı yapılacak olan uygulama Ağustos ayının yarısından itibaren yapılır. Uygulamada özellikle yeni sürmüş genç yapraklar olmak üzere yaprakların alt yüzeylerinin iyice ıslanmasına özen gösterilmelidir.

Domatesde (sera) beyaz sinek: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan 50 yaprak toplanır. Yaprak başına ortalama 5 larva-pupa olduğunda mücadele uygulanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Safflaoud tavsiye edildiği kültür bitkilerinde yaygın olarak kullanılan insektisitlerle karışım halinde kullanılabilir. Ancak karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacaksa bitki koruma ürünlerinin ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.