Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk Pamuk Yaprakkurdu Spodoptera littoralis 30 ml/da (larva) 28 gün
Biber Pamuk Yaprakkurdu Spodoptera littoralis 30 ml/da (larva) 7 gün
Mısır Çizgili Yaprakkurdu Spodoptera exiqua 20 ml/da (larva) 35 gün
Hıyar (sera) Pamuk Yaprakkurdu Spodoptera littoralis 30 gr/100 lt su 7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Maturon 050 EC kitin sentezini önleyerek etkili olan bir bitki koruma ürünüdür. Bu ürün yaprak kurdunun larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade mide yoluyla etki eder. Maturon 050 EC esas itibariyle uygulanmış bitki kısımlarının yüzeyinde kalır. Sistemik olmayıp güçlü bir larva öldürücü üründür. İlaçlı larva uygun şekilde gömlek değiştiremez.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketleri görüldüğünde uygulama karar verilir.

Biber ve Hıyar (sera)'da pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Maturon 050 EC nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak bitki koruma ürününün reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.