Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre

Mısır

Mısır Koçan Kurdu

Sesamia nonagrioides 15 ml/da, larva (15 gün ara ile 2-3 ilaçlama) 14 gün

Mısır Kurdu

Ostrinia nubilalis 15 ml/da, larva (15 gün ara ile 2-3 ilaçlama) 14 gün
Zeytin

Zeytin güvesi

Prays oleae 5 ml / 100 l su, larva -

Zeytin sineği

Bactrocera oleae 6 ml / 100 l su, larva -

Zeytin kara koşnili

Saissetia oleae 10 ml / 100 l su larva, ergin -

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KULLANMA ZAMANI:

Mısır koçan kurdu için bitkiler 20–30 cm boya ulaşınca haftada iki kez kontrol edilerek ilk yumurtaların tespiti ile birlikte ilaçlamaya geçilir, 15 gün ara ile iki veya üç ilaçlama yapılır.

Mısır kurdu için de aynı dönemde kontroller yapılarak ilk yumurta paketi görüldükten bir hafta sonra ilk ilaçlama yapılır, 15 gün ara ile iki veya üç ilaçlama yapılır.

ZEYTİN:

Zeytin güvesi, yılda üç döl verir. Çiçek dölüne karşı çiçek salkımlarında %10 ve üzerinde zarar görüldüğünde, Meyve dölüne karşı meyvelerde %10 ve üzerinde zarar görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

Zeytin sineği, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde meyvelerde vuruk sayımları yapılarak; Sofralık çeşitlerde (meyvede) % 1 vuruk (yumurta veya larva), Yağlık çeşitlerde ise % 6-8 vuruk (yumurta veya larva) saptandığında ilaçlama yapılır.

Zeytin kara koşnili için ilaçlama zamanı aktif larva çıkışına göre belirlenir. 20-25 cm uzunluğundaki sürgünlerde yumurtaların % 50'si açıldığında 1. ilaçlama, ihtiyaç duyulursa % 90'ının açıldığı devrede 2. ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK: Propineb, thiram terkipli fungisitler ve triflumuron terkipli insektisitlerle karışabilir. Tebuconazole terkipli ilaçlar ile karıştırılamaz