Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
*Pamuk Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 200 ml/da. Larva 14 gün
Mısır Mısır Koçan Kurdu Sesamia nonagroides 40 ml/da, (15 gün ara ile 3 ilaçlama)

14 gün

Mısır Kurdu Ostrinia nubilalis 40 ml/da, (15 gün ara ile 3 ilaçlama)
Elma Elma İç Kurdu Cydia pomonella 20 ml/ 100 l. su, Larva

14 gün

Elma ağ Kurdu Hyponomeuta malinellus 15 ml/100 l. su, Larva
Hububat Süne Eurygaster integriceps 15 ml/da. 1-3 ve 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin

14 gün

Hortumlu Böcek Pachytychius hordei 15 ml/da.
Kımıl Aelia rostrata 45 ml/da ; kışlamış ergin, 2-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin
Şeker Pancarı Kalkan Böceği Cassida spp. 15-20 ml / da

14gün

Yaprak Pireleri Chaetocnema spp. 15-20 ml/da
Yaprak Pireleri Cleonus spp. 40-50 ml/da
Zeytin Zeytin Sineği Bactrocera oleae 25 ml/100 l. su 14 gün
Domates Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 50 ml/da 14 gün
**Bağ Maymuncuk Otiorrynchus spp 30 ml/100 l. su 7 gün
Fındık Fındık kurdu Curculio nucum 40 ml/da 14 gün

*Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN HAZIRLAMA ŞEKLİ: İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra hesaplanan miktar ilaç başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer insektisitlerle karışabilir.