KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat arasındaki süre

Domates

(sera ve tarla)

Domates Güvesi

( Tuta absoluta)

100 ml/da

larva

3 gün

Domates

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

100 ml/da

larva

3 gün

Biber

(sera ve tarla)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/da

larva

1 gün

Hıyar

(sera)

Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 3 gün

ETKİ ŞEKLİ ve ÖZELLİKLERİ:

Semicarbazone grubundan olan Metaflumizone mide yolu ve kontakt yolla alınmakta ve zararlının sinir hücrelerinin sodyum kanallarında reseptörlere bağlanarak kanalları tıkamakta ve kontrolü sağlamaktadır. Bu yeni etki şekli ile pyrethroidler ve diğer kimyasallardan farklıdır ve aralarında çapraz direnç yoktur. Orta derecede translaminar taşınma özelliğine sahiptir.

KULLANMA ŞEKLİ:

Domates Güvesi: Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren serada eşeysel çekici tuzaklar kullanılır (1 tuzak / sera). Tuzaklar haftada bir kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin görüldükten sonra, üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü larva ve yumurta ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

Domateste Yeşilkurt: Tarla kontrollerinde 100 bitkiden 5'i bulaşıksa ilaçlama yapılmalıdır.

Biberde,Hıyar Pamuk yaprakkurdu: Köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 adet larva görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

İlacın Hazırlanışı: Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Action MZ ve Penthium DF gibi ilaçlarla karışabilir. Ancak karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.