Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
*Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 25ml/100 L su, larva

3 gün (sofralık üzüm) 10 gün (şaraplık üzüm)

Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 45ml/da,larva

14 gün

Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 40 ml/da ,larva
Mısır Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides) 30 ml /da, larva

3 gün

Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml /da, larva
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml /da (tarla) ,larva

3 gün

Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 35 ml /100 L su (sera), larva
Elma Elma İç Kurdu (Cydia pomonella) 35 ml /100 L su,yumurta-larva 14 gün
Fındık Fındık Kurdu (Curculio nucum) 45 ml /da, ergin 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI Ve UYGULAMA:

İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. AVANTİ kutusunun kapağını açmadan önce iyice çalkalayınız. Gerekli miktardaki ilaç küçük bir kapta su içinde iyice karıştırılır ve bu karışım ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Daha sonra gerekli miktardaki suyu karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama aletinin deposuna ekleyiniz. İlaçlama boyunca karıştırıcıyı çalıştırmaya devam ediniz. Diğer ilaçlarla tank karışımı yapılacaksa aletin deposuna önce AVANTİ konulmalı daha sonra diğer ilaç eklenmelidir. Gereğinden fazla ilacı ilaçlama için hazırlamayınız. İlaçlamanın usulüne uygun olarak yapılabilmesi amacıyla ilaçlamaya başlamadan önce bir dekar için gerekli su miktarını belirleyebilmek için ayrı bir yerde kalibrasyon yapılması ve ilaçlamanın bu kalibrasyona uygun olarak gerçekleştirilmesi gereklidir.

UYGULAMA ZAMANI:

Bağ: Salkım Güvesi (Lobesia botrana):Sezon içinde sofralık üzümlerde 6, şaraplık üzümlerde ise 3 uygulamaya kadar ilaçlama tekrarlanabilir. Uygulama traktörle çekilen hidrolik ilaçlama aleti veya sırt pülverizatörü ile yapılabilir. En iyi etki için ilaçlama zararlının yumurtalarının açıldığı dönemde yapılmalıdır. Bu dönemde yapılan ilaçlama ile henüz açılmamış yumurtalarla, yeni bırakılacak yumurtalara karşı da kontrol sağlanır. Zararlı yoğunluğuna ve dönem içinde ergin uçuşlarına bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Pamuk: Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) ve Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis): Pamukta Yeşilkurt ve Pamuk Yaprak Kurdu (Prodenya) zararlıları ile mücadelede bu zararlıların herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir. En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur, buna rağmen zararlıların tüm larva dönemlerine etkilidir. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Pamukta sezon içinde aynı yerde 4'ten fazla AVANTİ uygulaması yapmayınız.

Mısır: Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides) ve Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis): Zararlının ilk yumurtalarının görülmesinden itibaren 15 gün aralarla 3 ilaçlama yapılır.

Domates: Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) ve Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis): En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Sezon için aynı yerde domateste 4'ten fazla AVANTİ uygulaması yapmayınız.

Elma: Elmada iç kurdu (Cydia pomonella): AVANTİ elma iç kurdu zararlısının hem larva hem de yumurtalarına etkilidir. Bu zararlı ile mücadelede en yüksek etki için ilacın yumurtalarının hedef alınması tavsiye edilir. İlaçlama zamanının tespiti için ağacın fenolojisi ve zararlının biyolojisi (kelebek uçuşları) takip edilmeli, yayımcı kuruluşlardan da bilgi alınmalıdır. Genel olarak zararlının 1. dölüne karşı ilk ilaçlama, ilk ergin uçuşları başladıktan (tuzaklarda ilk ergin kelebekler yakalandıktan) 6-7 gün sonra, ilk yumurtalar görüldüğünde yapılmalı, böylece zararlının yumurtaları öldürülerek larvaların meyve içine girmesi ve zarar yapması engellenmelidir. İlacın etki süresi dikkate alınarak 10-14 gün sonra 1. döle karşı ilaçlama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki döllere karşı da zararlı ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde ilaçlamalara devam edilmelidir.

Fındık:Fındık kurdu (Curculio nucum): Sezon içinde fındıkların mercimek iriliğinde olduğu dönemde ilaçlamalar için uyarı verilir verilmez bir ilaçlama yapılır. İlaçlama sırasında fındık bitkilerinin her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmeli, iyi bir kaplama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK: Bilinen pek çok fungisit ve insektisitlerle karışabilir.