Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre

Fasulye

Yaprak galeri sinekleri Lriomyza spp. 20 g/100 L suya veya dekara Yeşil aksama uygulanır. 14 gün

Domates (Sera)

Yaprak Galeri Sinekleri Liriomyza spp. 20 g/100 L suya veya dekara Yeşil aksama uygulanır 14 gün

TRİMAZİNE 75 WP Diptera (sinek) sınıfı haşerelerin larvalarına karşı kullanılan sistemik özelliklere sahip haşere büyüme düzenleyici bir ilaçtır.

İLACIN ÖZELLİKLERİ: TRİMAZİNE 75 WP sineklerin larva ve pupa dönemlerinin gelişimini engelleyerek görev yapar. Ergin sinekler ölmemekle beraber,ağız yoluyla ilacı aldıktan sonra bıraktıkları yumurtalardan çıkış azalır.Yeşil aksama tatbik edilen ilaç yapraklara nüfuz eder.(penetrasyon özelliği)

İLACIN UYGULAMA ZAMANI:

Fasulyede ve Domateste (sera) Yaprak Galerisinekleri: Yaprak Galerisinekleri erginlerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm yukarısına asılır. Erginler tuzakta görüldüğü zaman örnekleme yapılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır. Sayımda küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 larva tespit edilirse ilaçlamaya karar verilir.

UYGULAMA TEKNİĞİ:

Tarla Bitkileri Yer İlaçlaması: Traktörlü pülverizatörler, ilaçlama çubuğu ve memeleri olan sırt pülverizatörleri veya motorlu atomizerler kullanılabilir. Dekara asgari 20 litre su kullanılmalı, yeşil aksamın bol olduğu yerlerde kullanılacak su miktarı dekara asgari 50 l'ye çıkarılmalı, ilaçlı mahlül ile bitki iyi bir şekilde kaplanmalıdır.

Seralar: Yüksek hacimli ilaçlama yapan sırt aletleri veya hortum ve tabancadan oluşan aletler kullanılabilir. Mahsülün büyüklüğüne göre dekara 50-100 litre su kullanılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Nötr reaksyonlu pek çok standart insektisit ve fungisitle karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde (hassas çeşit, yeni türler gibi durumlarda) önce bitki tahammülünü kontrol ediniz.