Bitki

Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Şeftali Şeftali Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagone) 50 ml/ 100 L su (larva) 14 gün
Patlıcan Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 50 ml/da (larva) 3 gün
Biber (sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 50 ml/100 L su (larva) 3 gün
Pamuk Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 50 ml/da (larva) 28 gün
Domates (sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 50 ml/100 L su (larva) 1 gün
Hıyar (sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 50 ml/100 L su (larva-pupa) 1 gün
Zeytin Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) 50 ml/100 L su (larva) 14 gün
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) 50 ml/100 L su (larva) 14 gün

ÖZELLİKLERİ: Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürler.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı yapılır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Domates, Biber, Hıyar ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklarından olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı, aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm'lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığında mayıs ayının sonlarından itibaren ve % 50'nin açıldığı devrede birinci uygulama, % 90 'ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlının %50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (Zeytin kabuklubiti vs.) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından, bir uygulama yeterlidir.

Zeytin kabuklubitine karşı bulaşık meyve bahçeleri devamlı kontrol altında bulundurulmalıdır. Gözler patlamadan önce bahçeyi temsil edecek 5 ağacın çeşitli yönlerindeki dallar kontrol edilir. Canlı bireylerin varlığı ve oranı incelenir. Mayıs ayının ilk haftasından başlayarak da hareketli larva çıkışı gözlenmelidir. Zararlı kışı genellikle olgun dişi döneminde geçirmektedir. Bu dönemde dişi kabukları çok sert ve kalındır. Bu yüzden kışlık bitki koruma ürünlerinin etkisi pek yüksek olmamaktadır.Ancak, Marmara bölgesinde yoğunluğun fazla olduğu bahçelerde bir kış uygulaması ile yoğunluğun azaltılabileceği belirtilmektedir. Zeytin kabuklubitinin yaprak ve sürgünlerde zarar yapan 1. dölüne karşı, çok yüksek popülasyonların dışında, uygulama yapılmamalıdır. Zararlının ikinci dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Zararlı yoğunluğunun yüksek, parazitlenme oranının da %50'den düşük olduğu bahçelerde, kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bunun için, temmuz sonu ağustos başlarından itibaren, yumurtalı dişiler kontrol edilecek ve yumurtaların %50'sinin açıldığı (ikinci döl ergin oranının %70-80'i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Ancak diğer fungisit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.