Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu ve Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk *Yaprak Kurdu Spodoptera littoralis 150 ml/da. Larva 14 gün
Yeşil Kurt Heliothis armigera 200 ml/da. Larva 14 gün
Patates Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata 50 ml/da. Ergin, Nimf 14 gün
Mısır Mısır Koçan Kurdu Sesamia spp

75 ml/da. Larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama

14 gün

Mısır Kurdu

Ostrinia nubilalis 75 ml/da. Larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama 14 gün
Antep Fıstığı Fıstık Yaprak Psyllası Agonoscena targionii 20 ml/100 lt.su Nimf,Ergin 14 gün
Şeker Pancarı Pancar Piresi Chaetocnema spp 25 ml/da.Ergin 14 gün
Hububat Ekin Kambur Böceği Zabrus spp 50 ml/da. Larva,Ergin 14 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da Larva 14 gün
Yaprak Biti (Myzus persicae) 50 ml/100 L su Ergin, nimf 14 gün
Zeytin Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) 30 ml/100 L su Larva 14 gün
Zeytin Kara Koşnili (Saissetia oleae) 50 ml/100 L su Nimf 14 gün
Zeytin Güvesi (Prays oleae) 25 ml/100 L su Larva 14 gün
Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria oleae) 50 ml/100 L su Nimf 14 gün
Zeytin Pamuklu Biti (Euphyllura olivina) 30 ml/100 L su Nimf 14 gün

* Akdeniz bölgesinde kullanılır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: Önce tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır, sonra kısmen su dolu aletin deposuna karıştırılarak konulur ve depo su ile tamamlanır. İlaçlamalar rüzgarsız havalarda, havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır. İlaçlamalar bitkinin her tarafına gelecek şekilde yapılmalıdır.

Kalibrasyon:

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan aletle bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Fungisitlerle ve insektisitlerle karıştırılabilir. Karışımlar denenerek uygulanmalıdır.