Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk Tütün beyazsineği Bemisia tabaci 100 ml / da Ergin

14 gün

*Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 100 ml / da Larva - * AKDENİZ BÖLGESİNDE KULLANILMAZ.
Kırmızıörümcekler Tetranychus cinnabarinus, T. urticae 70 ml / da
Domates Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 50 ml / da Larva 7 gün
Yaprak Biti Myzus persicae 50 ml/ da
Antep Fıstığı Antepfıstığı psillidi Agonoscena targionii 20 ml / 100 l.su Nimf, Ergin 21 gün
Patlıcan Kırmızıörümcek Tetranychus cinnabarinus 70 ml /100 l. su Nimf, Ergin 7 gün
Şeftali Şeftali yaprakbiti Myzus persicae 50 ml / 100 l. su Nimf, Ergin 21 gün
Soya Kırmızıörümcek Tetranychus cinnabarinus 70 ml / da Nimf, Ergin

7 gün

Yeşilkurt Helicoverpa armigera 100 ml / da Larva
Beyazsinek Bemisia tabaci 100 ml / da Ergin

* AKDENİZ BÖLGESİNDE KULLANILMAZ.

İLACIN HAZIRLANMASI: Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konulur. Sonra karıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur.

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

Günün serin saatlerinde, rüzgârsız havalarda, bitkilerin her tarafı kaplama olarak ilaçlanmalıdır.

İLAÇLAMAYA BAŞLAMA ZAMANI:

- Kırmızı örümcekler görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır.

- Beyazsinek uygulamaları zararlı görüldüğünde 7 gün ara ile 2 uygulama şeklinde yapılmalı, zararlı yoğunluğu devam ediyorsa ilaçlamaya devam edilmelidir.

- Yeşilkurt için larvalar görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve zararlı yoğunluğuna göre ilaçlamaya devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Reaksiyonu yüksek derecede bazik ve asidik olmayan birçok ilaçla karışabilir.