Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Meyve Şeftali filiz güvesi (Anarsia lineatella) 250 gr/100 lt. Su ( Larva ) 7 gün
Meyve Şeftali virgül kabuklu biti (Nilotaspis halli) 250 gr/100 lt. Su(Llarva) 7 gün
Doğu meyve güvesi (Laspeyresia molesta) 250 gr/100 lt. Su ( Larva ) 7 gün
Meyve *Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.) 250 gr /100 lt su (Yumurta,Larva) 7 gün
Meyve Yaprak bitleri (Aphididae) 300 gr/100 lt. Su (Ergin,Nimf) 7 gün
Meyve Meyve göz kurdu (Anthonomus spp.) 250 gr/100 lt. Su (Larva) 7 gün
Meyve Armut kaplanı (Stephanitis pyri) 200 gr/100 lt. Su (Ergin,Nimf) 7 gün
Meyve Elma ağ kurdu (Hyponomeuta malinellus) 400 gr/100 lt. Su ( Larva ) 7 gün
Meyve ** Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) 400 gr+500 ml Enzimatik Hidrolize Protein (% 85 ) / 10 lt. su (Kısmi dal ilaçlaması) 10 gün
Meyve Yaprak bükenler (Archips spp.) 250 gr/100 lt. Su,(Larva) 7 gün
Meyve Erik koşnili (Sphaerolecaniumprunastri) 300 g/100 L su 7 gün
Süs Bitkileri Yaprak bitleri (Aphididae) 200 gr/100 lt. Su, ( Ergin, Nimf) 7 gün
Bağ Bağ yaprak piresi (Erytroneura adanae) 300 gr/100 lt. Su (Ergin,Nimf) 7 gün
Gül Gül hortumlu böceği (Rhynchites hungaricus) 200 gr/100 lt. Su ( Ergin) 7 gün
Yağ gülü Yaprak biti (Macrosiphum rosae) 200 gr/100 lt. Su ( Ergin, Nimf) (Tomurcuksuz güllerde) 7 gün
Pamuk ***Pamuk yaprak biti (Aphis gossypii) 240 gr/da (Ergin,Nimf) 7 gün
Pamuk Pamuk yaprak piresi (Empoasca decipiens) 400 gr /da. (Ergin, Nimf) 7 gün
Sebze Karpuz telli böceği (Epilachna chrysomelina) 400 gr/da (Tüm dönemlerde) 7 gün
Sebze Lahana kokulu renkli böceği (Eurydema ornatum) 400 gr/100 lt. Su ( Nimf, Ergin) 7 gün
Sebze Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 480 gr/da (Larva) 7 gün
Lahana kelebeği (Pieris brassicae) 400 gr/da( Larva) 7 gün
Sebze Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula) 400 gr/da (Ergin, Nimf) 7 gün
Sebze Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 500 gr/da (Larva) 7 gün
Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenella) 400 gr/da ( Larva ) 7 gün
Sebze Kavun kızıl böceği (Rhaphidopalpa foveicollis) 400 gr/da(Ergin) 7 gün
Sebze Soğan sineği (Hylemia antiqua) 400 gr/da( Ergin) 7 gün
Sebze Nohut sineği (Liriomyza cicerina) 240 gr/da( Larva) 7 gün
Kuru meyve Kuru meyve zararlıları(Boş ambar ilaçlaması) 500 gr/6 lt. Su 100 m² ( Yumurta,ergin, Larva ) Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Kuru meyve Kuru meyve zararlıları 5 gr/1 m² (Bütün dönemlerde)
Mısır Mısır ambar zararlıları 500 gr/100 m²(Boş ambar ilaçlaması) ( Larva, Ergin) Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Tütün Tütün ambar zararlıları 500 gr/100 m²yahut 500 gr/ton (Boş tütün depolarında) ----
Mısır Mısır çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 500 gr/da(Larva ) ----

* Kiraz Sineği (Kısmi dal ilaçlaması): 400 gram ilaç + 500 gram Hidrolize Protein / 10 litre su. Enfeksiyonun yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak, özellikle ilk ve hasada yakın ilaçlamalarda uygulanabilir.

** Akdeniz Meyve Sineği (Kısmi dal ilaçlaması) : 10 litre suya 400 gram ilaç + 500 ml Enzimatik Hidrolize Protein ( % 85 ) . Tuzaklarda sinek görülürse 7-10 gün ara ile hasattan 10 gün öncesine kadar ilaçlama yapılır.

*** Pamuk Yaprak Biti : Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.

**** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Birçok tarım ilacıyla karıştırılarak kullanılabilir. Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl'li ilaçlarla karıştırılmamalıdır.