Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Boş Ambar İlaçlaması Patates güvesi
Buğday biti
Baklagil tohum böcekleri
Kuru meyve güvesi
Arpa güvesi
Kırma biti
Pirinç biti
Phthorimaea operculella
Sitophilus oryzae
Bruchus spp.
Plodia interpunctella
Sitotraga cereallella
Tribolium confusum
Sitophilus oryzae
300 ml/100 m2 ----
Pamuk Beyaz sinek Bemisia tabaci 200 ml/da Larva, ergin 3 gün
Sebze Beyaz sinek
Lahana yaprak güvesi
Yaprak bitleri (Fasülye, Domates ve Hıyar)
Bemisia tabaci
Plutella maculipennis
Aphis spp.
200 ml/da Larva
150 ml/da Larva
100 ml/100 lt. su nimf, ergin

3 gün

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır.

ACTİVİZİM 50 EC'nin mide ve temas yoluyla etkisinin yanında kuvvetli bir fumigant etkisi de vardır. Sırt atomizörleri, sırt tulumbaları, traktöre monte edilebilen pülverizatörlerle tatbik edilebilir. Hava sıcaklığının 32 °C' nin üzerinde olduğu durumlar uçak ile ilaçlama için uygun değildir. Atomizörle yapılacak ilaçlamalarda aletin ilaç deposunun kapasitesi dikkate alınarak, normale göre 4 misli daha fazla ilaç konmalıdır. Boş ambarların dezenfeksiyonunda ambarlar iyice süpürülüp, temizlendikten sonra tavan, taban dâhil bütün satıhlar iyice ilaçlanmalıdır. Tarlada yapılacak olan ilaçlamalar zararlının durumuna göre 7–14 günde bir tekrarlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ACTİVİZİM 50 EC ilacı birçok insektisit ve fungisitle karışabilirse de büyük miktarlarda karışımlar hazırlanmadan önce basit karışım testleri yapılması tavsiye edilir.