KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Hıyar (sera)

Batı çiçek thripsi
(Frankliniella occidentalisi)

100 g/100 L su

(larva+ ergin)

7 gün

İLACIN UYGULANMA ŞEKLİ:

Hıyar(sera) Batı Çiçek Thripsi: 25 bitkiden 1' er yaprak alınır ve binoküler altında thrips ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2' şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen thrips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen thrips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.