Bitki

Hastalık Zararlı Yabancı Ot

Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk Tütün beyazsineği Bemisia tabaci 350 ml / da Larva ve Ergin ---
Biber Tütün beyazsineği Bemisia tabaci 300 ml / da Larva ve Ergin 7 gün
Biber (sera) Tütün beyazsineği Bemisia tabaci 300 ml/da Larva ve Ergin 7 gün
Sera beyazsineği Trialeurodes vaporariorum
Domates
Tütün beyazsineği
Bemisia tabaci 300 ml/da Larva ve Ergin 7 gün

KULLANMA ŞEKLİ: TEKVAPP, Beyaz sineğin hem ergin,hemde larvalarına etkilidir.TEKVAPP, kontakt, mide ve fumigant etkiye sahiptir.Kontakt etkisi anidir. Larvalara etki, kitin sentezini önleyerek meydana geldiğinden, larvalarda ölüm, larvaların dönem değiştirmelerinden sonra görülür. Başarılı bir mücadele için pamukta 3, sebzede 2 ilaçlama yapılmalıdır. Pamukta ilk ilaçlama ekonomik zarar eşiğinde, ikinci ilaçlama birinciden 7 – 10 gün sonra, üçüncü ilaçlama da popülasyonun durumu izlenerek, ikinci ilaçlamadan 11 – 15 gün sonra yapılmalıdır. Sebzede ilaçlamalar 7 gün arayla yapılır. TEKVAPP'ın özelliği nedeniyle tavsiyelere uygun ilaçlama yapıldığında popülasyonda (özellikle larva) azalan bir seyir izlenir. Yeniden enfeksiyonlar için ilave uygulamalar gerekebilir. İlave uygulamalar için popülasyonun ve bitkinin durumu incelenmeli, eğer popülasyonda artış söz konusu ise ilave ilaçlamalar yapılır.

Başarılı bir mücadele için, kaplamanın iyi olması gerekir. Bunun için mümkün olan şartlarda yer aletleri tercih edilmelidir.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. Hazırlanan karışım ilaçlama aletinin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya konulur. Hazırlanan ilaçlı mahlul aynı gün kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: TEKVAPP, Lambda-cyhalothrin gibi bir çok insektisitle karışabilir. Karışım yapmadan önce karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacaksa ilaçların ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.