KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

Arpa

Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları

(Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis)

200 ml/da

56 gün

Buğday

Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları

(Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis)

200 ml/da

56 gün

Buğday

Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı

(Septoria tritici)

200 ml/da

56 gün

Koruyucu ve tedavi edici özellikte sistemik etkili bir fungisittir. Suda dağılabilen konsantre (DC) özelliği sayesinde özellikle erken dönemde bitki tarafından çok daha iyi alınabilmekte, bitki içerisinde yayılımı çok daha iyi olmaktadır. Bu nedenle de özellikle kökboğazı ve sap hastalıklarına karşı uzun süreli koruma özelliğine sahiptir.

İlaçlamadan hemen sonra bitki içerisine girer ve diğer bölümlere taşınarak uygulamadan 2 saat sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez ve iyi bir rezidüel koruma sağlar.

Epoxiconazole; triazole grubu bir kimyasal olup, bitkinin yeşil aksamından bitki bünyesine alınır, etmenin bitkiye penetrasyonunu, haustorya oluşumunu ve hücre çeperlerinde stereol biyosentezini engeller.

Prochloraz; imidazole grubu bir kimyasal olup stereol sentezine sahip funguslarda solunum mekanizmasını etkileyerek (c14-demethylation inhibisyonu) kontrol etmekte, enerji destek birimlerini bloke ederek büyüme ve gelişmeyi durdurmakta, çim borusunun uzamasını yüksek düzeyde etkileyerek sekonder enfeksiyon oluşumunu engellemektedir.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla karıştırılıp, yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Arpa tahıl fide yanıklığı kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları; Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ve bayrak yaprak arasındaki devrede yapılmalıdır.

Buğday septorya yaprak lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişmesi uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkış öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. 21-28 gün sonra ikinci uygulama yapılabilir.

Buğdayda tahıl fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları: Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprak arasındaki devrede yapılmalıdır

TOLERATE DC buğday ve arpada en az 30 gün süreyle koruyuculuk sağlamaktadır. Uygulamadan 30 gün sonra hastalık koşulları devam ediyorsa ikinci bir uygulama yapılabilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Birçok herbisit, fungisit ve insektisit ile karıştırılarak kullanılabilir. Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir. ROUT ve ALPAC ile karıştırılarak uygulanabilir.