Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
* Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 175 g./100 L su 14 gün
Domates Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solani 200 g./ 100 L su 14 gün
Mildiyö Phytophthora infestans 150 g./da 14 gün
Zeytin Halkalı Leke Hastalığı Spilocaea oleagina 175 g./ 100 L su 14 gün
Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil)

Wilsonomyces carpophylus 1.ilaçlama: 400 g/100 l su 2.ilaçlama: 200 g/100 l su 3.ilaçlama: 200 g/100 l su 14 gün
Patates Mildiyö Phytophtora infestans 200 g/da 14 gün
Şeftali Şeftali yaprak kıvırcıklığı Taphrina deformans 300 g/100 l su -
Turunçgil Uçkurutan Phoma tracheiphila 200 g/100 l su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Bağda mildiyö

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meterolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar olıştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Zeytinlerde Halkalı Leke:

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,

2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı):

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılara ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Turunçgillerde Uç Kurutan:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam uygulamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak uygulaması yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

KOCTEL 2000 DF Fosetyl-Al etkili maddeli fungisit ile ortamın pH'ı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde fitotoksite meydana gelebilir. Bitki koruma ürünlerinin karışabilirlik durumları bilinmiyorsa, başka bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce bir ön karışım denemesi yapılarak kullanılması tavsiye edilir. Karıştırmadan önce bitki koruma ürünlerinin etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgileri dikkatle okunmalıdır.