Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 400 g/100 l su (1. ilaçlama) 800 g/100 l su (2. ilaçlama) 21 gün
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 400 g/100 l su (1. ilaçlama) 800 g/100 l su (2. ilaçlama) 21 gün
Kayısı Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophylus) 400 g/100 l su (Normal dönem) 800 g/100 l su (Dormant dönem) 21 gün
Şeftali Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophylus) 800 g/100 l su (1. ilaçlama) 400 g/100 l su (2. ilaçlama) 21 gün
Yaprak Kıvırcıklığı (Taphrina deformans) 800 g/100 l su 21 gün
Erik Cep Hastalığı (Taphrina pruni) 800 g/100 l su 21 gün
Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 g/100 l su (1. ilaçlama) 500 g/100 l su (diğer ilaçlamalarda) 21 gün
Antraknoz (Elsinoe ampelina) 300 g/100 l su (1. ilaçlama) 500 g/100 l su (diğer ilaçlamalarda) 21 gün
Sebze Fidelerde Çökerten (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) 300-500 g/100 l su (hastalığın yoğunluğuna ve bitki vegetasyon süresine göre iki dozdan biri kullanılır) 14 gün
Domates Bakteriyel Benek (Pseudomonas syringae pv. tomato) 300-400 g/100 l su (düşük doz fide, yüksek doz tarla devresinde kullanılır) 14 gün
Bakteriyel Leke (Xanthomonas campestris pv. vesicatoris) 300-500 g/100 l su (düşük doz fide, yüksek doz tarla devresinde kullanılır) 14 gün
Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g/100 l su 14 gün
Domates, Patlıcan, Patates Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) 500 g/100 l su 14 gün
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g/100 l su 14 gün
Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi (P. syringae pv. lachrymans) 300 g/100 l su 14 gün
Fasulye Adi Yaprak Yanıklığı (X. campestris pv. phaseoli) 300 g/100 l su 14 gün
Hale Yanıklığı (P. syringae pv.phaseolica) 300 g/100 l su 14 gün
Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 500 g/100 l su 14 gün
Aspir Yaprak Lekesi (Alternaria carthami) 300 g/100 l su 14 gün
Tütün Fidelerde Çökerten (Rhizoctonia solani, Pythium spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum) 400 g/100 l su 14 gün
Yer Fıstığı Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora arachidicola) 400 g/100 l su 14 gün
Antep Fıstığı Karazenk (Septoria pistaciae) 500 g/100 l su 21 gün
Turunçgiller Uçkurutan (Phoma tracheiphila) 400 g/100 l su 21 gün
Zeytin Halkalı Leke (Spilocaea oleagina) 400 g/100 l su 21 gün
Şerbetçi Otu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 500 g/100 l su Yalnız çiçeklenme dönemine kadar kullanılır. 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Cymoxanil, Metiram, Folpet gibi maddelerle karışabilir. Malathion, Phosmet, Carbamate'li fungusitler, Dodine ile karıştırılması sakıncalıdır.