Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu

İlaçlama ve Hasat Arası Süre

Antep Fıstığı Karazenk Pseucercospora pistacina 300 gr/100 lt. su 28 gün
Armut Karaleke Venturia pirina 300 gr/100 lt. su 21 gün
Elma Karaleke Venturia inaequalis 300 gr/100 lt. su 21 gün
Şeftali Yaprak Delen Coryneum beijerinckii 300 gr/100 lt. su 21 gün
Soğan Mildiyö Peronospora destructor 200 gr/100 lt. su 28 gün
Nohut Antraknoz Ascochyta rabiei

200 gr/100 kg. tohum

200 gr/100 lt.su yeşil aksam

28 gün

Hıyar

Kabakgillerde mildiyö Pseudoperonospora cubensis 170 gr/100 lt. su 28 gün
Fasulye Pas Uromyces phaseoli 200 gr/100 lt. su 28 gün
Antraknoz Colletotrichum lindemuthianum 200 gr/100 lt. su 28 gün
Domates Yaprak Küfü Cladosporium fulvum 200 gr/100 lt. su 28 gün
Mildiyö Phytophthora infestans 200 gr/100 lt. su 28 gün

*Sebze

fideleri

Çökerten ve Fide kök Çürüklüğü Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Alternaria, Sclerotinia,Phytophthora

200 gr/100 kg.tohum

200-250 gr/100 L su*

28 gün

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi Pseudomonas syringae pv. lachrymans 200 gr/100 lt. su 28 gün
Kavun
Karpuz

Kabakgillerde Antraknoz

Colletotrichum lagenarium 200 gr/100 lt. su
28 gün

Domates

Patlıcan

Patates
Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solanı 200 gr/100 lt. su 28 gün
Patates Mildiyö Phytophthora infestans 300 gr/100 lt. su 14 gün
Adi uyuz Streptomyces scabies 1600 gr/100 kg. tohum ---
Buğday

Adi sürme

Tilletia caries, T.foetida 150 gr/100 kg. tohum ---
Buğday Sarı pas Puccinia striiformis 350 gr/da. 28 gün
Kahverengi pas P.recondita tiritici
Kara pas P. graminis tiritici
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi Cercospora arachidis 250 gr/100 lt. su 28 gün
Şerbetçi Otu Mildiyö Pseudoperonospora humuli 150 gr/100 lt. su 7 gün
Karanfil Pas Uromcyces dianthi 200 gr/100 lt. su ---
Aspir Yaprak Lekesi Alternaria carthami 200 gr/100 lt. su 7 gün
**Bağ Ölü Kol Phomopsis viticola 200 gr/100 lt. su 21 gün
Ceviz Antraknoz Gnomonia leptostyla 300 gr/100 L su 21 gün

* Fidelik uygulamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

* *Bağda Ölükol' a, yalnızca yaz uygulamasında kullanılır.

* *Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Antepfıstığında Karazenk:

1. uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek döneminden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı evrede yapılmalıdır.

2. uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.

Elma ve Armut karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan Bitki Koruma Ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır..

Şeftali Yaprakdelen:

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.Uygulama: İlk baharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

Soğan Mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 160C' ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

Hıyarda Kabakgiller Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesiyle uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özelliklede yaprak altlarının kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yeşil aksam uygulaması yapılmalıdır.

Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

Domates Mildiyö: Bitki Koruma Ürüüünlü mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtüsünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates, Patlıcan, Patates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Nohut Antraknozu:

Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil Aksam Uygulaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 100C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulmaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Fasulye Antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtileri görülmesiyle birlikte uygulamaya başlamalıdır.Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye Pası: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasülyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Sebze Fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g bitki koruma ürünü gelecek şekilde karıştırılarak uygulanır.

Kavun-Karpuz Kabakgillerde Antraknoz: Günlük ortalama sıcaklığın 160C olması ve orantılı nemin en az %80' e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Buğday Adi Sürme: Tohumlar ekim öncesi, önerilen dozda uygulanmalıdır.

Buğday Pas Hastalıkları: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi bitki koruma ürünlü su ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Patates Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Patates Adi Uyuz: Patates dikiminden önce tohum uygulaması şeklinde yapılır.

Yer Fıstığı Yaprak Lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Şerbetçiotu Mildiyö: İlkbahar da sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10' ar günlük aralıklarla devam edilir.

Karanfil Pası: Çelikler üretim alanına şaşırtılmadan önce uygulamaya başlanmalı ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamalar tekrarlanmalıdır.

Aspir Yaprak Lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamaya başlanır.

Bağda Ölükol:

  • Yaz uygulaması

1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2 uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.uygulama sürgünler 25-30 cm' yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Ceviz Antraknozu:

Hastalığın her yıl şiddetli olarak seyrettiği yerlerde kimyasal mücadele gerekir.

1. uygulama: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakcıkların kedi kulağı olduğu dönemde,

2. uygulama: Yaprakdaki, yaprakçıkların yarı büyüklüğü aldığı dönemde,

3. uygulama: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde yapılır

4. ve diğer uygulamalar: Yağışlı geçen yerlerde kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece tekrarlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bakırlılar hariç, diğer tarım ürünleriyle karıştırılarak kullanılabilir.