Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu

İlaçlama ve Hasat Arası Süre

Domates Erken yaprak yanıklığı Alternaria solani 50 g/100 l su 7 gün
Elma Külleme Podosphaera leucotriacha 25 g/100 l su 14 gün
Karaleke Venturia ineaqualis 25 g/100 l su 14 gün
Buğday Sarı Pas Puccinia striiformis 75 g/da 35 gün
Septorya yaprak lekesi Septoria tritici 75 g/da 35 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası Sclerotinia laxa 60 g/100 l su 14 gün
Armut Karaleke Venturia pirina 25 g/100 l su 14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan Bitki Koruma Ürününü aynı gün içinde kullanınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim kuşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma küllemesi:

1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde

2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70' i döküldüğünde

3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan Bitki Koruma Ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında ( dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında ( dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı):

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100)

Buğdayda sarı pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişimine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağınının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: WP formülasyonlarla karışabilir. Diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gereklidir. Genellikle kuvvetli asidik ve bazik formulasyonlarla karıştırılmaz.