Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Elma Karaleke Venturia İnaequalis 150 gr/100 lt. Su 3 gün
*Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 300 gr/100 lt. Su 3 gün
Domates Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solani 300 gr/100 lt. Su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Elma Kara Lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70 -80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Bağ Mildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Yapraklarda ilk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Maneb, Penconazole, Metalaxyl terkipli ilaçlarla karışabilir. Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.