Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Domates Kurşuni Küf Botrytis cinerea 30 ml/ 100 L. su 3 gün
Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solanı 30 ml/ 100 L. su 3 gün
Patlıcan (sera) Kurşuni Küf Botrytis cinerea 30 ml/ 100 L. su 3 gün
Turunçgiller Mavi Küf Çürüklüğü Penicillium italicum 30 ml/ 100 L. su 3 gün

UYGULAMA ZAMANI:

Domateste Kurşuni Küfe karşı; hastalık belirtileri görülmeye başlandığında ilaçlamaya başlanmalı, 10-15 günde bir ilaçlama yapılmalıdır.

Domateste Erken Yaprak Yanıklığına karşı; ise ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10 günlük aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Patlıcanda Kurşuni Küfe karşı; çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Turunçgillerde Mavi Küf Hastalığı: İlaçlamalar hasattan sonra daldırma şeklinde veya işleme evlerindeki otomatik özel makinelerle yapılmalıdır. İlaçlamalarda tüm meyve yüzeyinin homojen olarak ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Captan, Carboxin, maddeli ilaçlarla karışabilir.