Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Şeker Pancarı Yaprak Leke Hastalığı Cercospora beticola 30 ml / da 21 gün
Buğday Septorya Yaprak Lekesi Septoria tritici

40 ml / da

21 gün
Pas Puccinia spp
Külleme Erysiphe graminis f.sp.tritici 50 ml/da
Antep Fıstığı Karazenk Septoria pistacina 50 ml/100 L.su 21 gün
Turunçgiller Kahverengi Leke Hastalığı Alternaria alternata f. sp. citri 50 ml/100 L.su 21 gün
Karpuz Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria cucumerina 50 ml/da 21 gün
Nar Kahverengi Leke Hastalığı Alternaria alternata 50 ml/100 L su 7 gün
Yer Fıstığı Cercospora Yaprak Lekesi Cercospora arachidis 30 ml/100 L su -

Harbor 300 EC ilacında bulunan Propiconazole ve Difenoconazole aktif maddeleri bitkinin yeşil aksamından bünyeye alınır ve fungal etmenlere, bitkiye girişi (penetrasyon) ve haustorya teşekkülü esnasında müdahale eder. Bu her iki aktif madde hücre çeperlerinde sterol biyosentezini engelleyerek fungal etmenlerin gelişimini önler.

İLACIN KULLANIM ŞEKLİ:

Şeker Pancarında Yaprak Leke Hastalığında; İlk ilaçlama henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan koruyucu olarak yapılmalı, gerektiğinde 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi, Pas ve Külleme: Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı, gerektiğinde 21–28 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Antepfıstığında Karazenk: Birinci ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi izleyen meyvelerin buğday tanesi kadar olduğu dönemde yapılır. Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılır.

Turunçgillerde Kahverengi Leke Hastalığı: İlaçlamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilir.

Karpuzda Erken Yaprak Yanıklığı: İlaçlamaya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır, 15-20 gün aralıklarla devam edilir.

Narda Kahverengi Leke Hastalığı: 1. ilaçlama; çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında, 2.ilaçlama; taç yapraklar döküldüğünde, 3.ilaçlama; meyveler yarı büyüklüğüne ulaştığında yapılmalıdır.

Yer Fıstığında Cercospora Yaprak Lekesi: İlaçlamaya yer fıstığı ekiminden 4 hafta sonra başlanır, 14 gün ara ile toplam 4 uygulama yapılır.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Harbor 300 EC ilacı; turunçgiller, antepfıstığı, buğday, şekerpancarı, karpuz, nar ve yerfistığı üzerinde fitotoksik değildir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yaygın olarak kullanılan birçok ilaç ile tank karışımı olarak kullanılabilir. Tereddüt halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.