Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
*Bağ Bağ Mildiyösü Plasmopora viticola 180 g/100 L.su 21 gün
Patates Patates Mildiyösü Phytophthora infestans 180 g/100 L.su 14 gün
Domates Domates Mildiyösü Phytophthora infestans 180 g/100 L.su 3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İlaçlama aletini yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktar ilacı tartarak ayrı bir kapta su ile karıştırarak bulamaç haline getiriniz. İlaçlama aletinin karıştırıcısını çalıştırıp, bulamaç haline getirilmiş ilacı tanka ilave ediniz. Karıştırıcı çalışırken ilaçlama tankının geri kalanını su ile doldurunuz ve aletin karıştırıcısını devamlı çalıştırınız. İyi bir netice almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.

İLACIN KULLANMA ZAMANI:

Bağda Mildiyö; geniş spektrumlu, kontakt etkili ve koruyucu bir fungisit olan EXTOTOX 75 WG ile ilaçlamalara sürgünlerin 25-30 cm boya ulaştığı zaman başlanır. Hastalığın seyrine göre 7-10 gün ara ile devam edilir. İlaçlamalar tavsiye edilen dozun bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde, günün rüzgarsız ve serin saatlerinde uygulanmalıdır. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez.

Patates ve Domateste Mildiyö; ilaçlamalara, hastalık koşulları oluşmaya başladığı ve ilk hastalık belirtilerinin görüldüğü dönemde başlanır. Hastalığın seyrine göre ilaçlamalara 7-10 gün ara ile devam edilir. İlaçlamalar tavsiye edilen dozun bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde, günün rüzgarsız ve serin saatlerinde uygulanmalıdır. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez.