Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot

Latince İsmi

Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
*Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 200 g/100 l..Su 21 gün
Domates Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solanı 250 g/100 l. su 14 gün
Elma Karaleke Venturia inaequalis 250 gr/100 lt. su 21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama uygulama yapılmalıdır.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25 – 30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Domateste Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda Bitki Koruma Ürününün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Elmada Karalekesi:

1.Uygulama; Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama; Pembe rozet tomurcuğu döneminde, (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama; Çiçek taç yaprakları % 70 – 80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SAKOZEB-BLUE, Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.