Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
MEYVELER
Armut Karaleke Venturia pirina 150 g./100 L. su 3 gün
Elma Kara Leke V. İnaequalis 150 g./100 L. su 3 gün
Erik Cep Hastalığı Taphrina pruni 300 g./100 L. su 3 gün
Şeftali Monilya Monilia laxa 300 g./100 L. su 3 gün
Kayısı, Vişne, Kiraz Monilya Sclerotinia laxa 300 g./100 L. su 3 gün
Şeftali, Kayısı Yaprak Delen Coryneum beijerinckii 300 g./100 L. su 3 gün
Turunçgiller K.rengi Çürüklük Phytophthora citrophthora 300 g./100 L. su 3 gün
Yeni Dünya Karaleke V. inaequalis var. eribotryae 300 g./100 L. su 3 gün
*Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 300 g./100 L. su 3 gün
Ölü Kol Phomopsis viticola 250 g./100 L. su 3 gün
SEBZELER
Sebze Fideleri Kök Çürüklüğü** Sclerotinia spp., Rhizoctonia spp., Phythium spp., Fusarium spp., Alternaria spp. 200-250 g./100 L. su 7 gün
Domates Mildiyö P. infestans 300 g./100 L. su 7 gün
Yaprak Küfü Cladosporium fulvum 250 g./100 L. su 7 gün
Marul Mildiyö Bremia lactuca 300 g./100 L. su 7 gün
Soğan Mildiyö Peronospora destructor 300 g./100 L. su 7 gün

ENDÜSTRİ VE SÜS BİTKİLERİ

Karanfil Pas Uromyces caryophyllus 250 g./100 L. su 7 gün
Patates Mildiyö Phytophthora infestans 350 g./100 L. su 7 gün
Tütün

Fidelerde çökerten

Rhizoctonia spp., Pythium spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.)

200 g/100 l. su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** (Fidelik ilaçlaması) )Fidelik uygulamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ : Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

KULLANIM ŞEKLİ: Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.

Armutta Kara Lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde,3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,4.ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Elma Kara Lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce),3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce ,4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Erik Cep Hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde,2.ilaçlama çiçek taç yaprakların % 80 döküldüğü dönemlerde yapılır.

Şeftali'de Monilya: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),2.ilaçlama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte).

Şeftali, Kayısı Yaprak Delen: 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce,3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.

Yenidünya Karaleke: 1.ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce,3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,4. ve diğer ilaçlamalar 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün arayla yapılır.

Bağda Ölükol : 1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm.,2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm.,3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ Mildiyösü : 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca.2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Sebzelerde Kök Çürüğü (Çökerten) : Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır.

Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Marul Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir.

Soğan Mildiyösü : Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Sebzelerde Kurşuni Küf : Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır.

Karanfil Pası : Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10'ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın

16 ºC veya en düşük sıcaklığın 10 ºC'yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.

Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Cypermethrin terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer tarım ilaçlarıyla karışabilir.