Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Kabakgiller Yalancı Mildiyö Pseudoperonospora cubensis 200 gr / da 3 gün
Armut Karaleke Venturia prina 200 gr/100 lt su 14 gün
Domates Mildiyö Phytophthora infentans 150 gr/100 lt su 3 gün
Yerfıstığı Kök Boğazı çürüklüğü Aspergillus niger 500 gr/ 100 kg tohum -
Nohut Nohut Antraknozu Ascochyta rabiei 200gr/100 lt suya 3 gün
Şekerpancarı Yaprak Leke Hastalığı Cercospora beticola 200 g/da -

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktardaki SAFCONİL W 75 bir kap içerisinde önce az miktar su ile bulamaç haline getirilir. Hazırlanan karışım ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı ilave edilir. En iyi mücadele metodu hastalık bulaşmadan önce ilacın bitki üzerine uygulanması ile elde edilir. Rüzgârlı havada kullanmayınız.

UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Kabakgillerde yalancı mildiyöye karşı, ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün aralıklarla tekrarlanır

Armutta karalekeye karşı, 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 70-80'i döküldüğünde, 4. ve diğer ilaçlamalar 10 gün ara ile hava koşullarına ve hastalığın gelişme durumuna göre yapılır.

Domateste mildiyöye karşı, domates bitkilerinde 3-5 mm çapında ilk lekeler görülünce ilaçlamaya başlanır.

Nohutta antraknoza karşı, yapraklarda 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu lekeler görülünce ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre ilaçlamalara devam edilir.

Şekerpancarında yaprak lekesi hastalığına karşı, Hastalığın ilk belirtileri görülünce başlanır. 20 gün aralıklarla gerektiğinde tekrarlanır.